Mamy zaszczyt poinformować wszystkich członków oraz sympatyków naszego klubu, iż w dniu 2 stycznia 2014 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy naszym klubem a Gardą Gierałtowie. Porozumienie jest konsekwencją rozwijającej się już od jakiegoś czasu współpracy pomiędzy obydwoma klubami. Zamiarem obydwu stron jest stworzenie możliwie najlepszych warunków rozwoju BOKSU na terenie gmin co wpisuje się w strategię Spartana.Współpraca ma odbywać się na różnych płaszczyznach. Dotyczyć będzie między innymi: Wymiany poglądów i doświadczeń w upowszechnianiu wiedzy i umiejętności dotyczących realizacji zadań z zakresu upowszechniania sportu-boksu. Podejmowanie wspólnych przedsięwzięć, organizowanie działalności sportowo – rekreacyjnej skierowanej do młodzieży. Wzajemne promowanie i wspieranie swojej działalności, szczególnie w obszarach określonych tym porozumieniem. Współdziałania na rzecz stworzenia młodzieży korzystnych warunków do realizacji własnych projektów, pełnienia roli inicjatora i organizatora różnych form aktywności ruchowej.

Categories: Bez kategorii

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *