Sławomir Tokarz ukończył kurs na stopień trenera klasy II. Szkolenie, którego organizatorem była Polska Federacja Sportu Powszechnego odbywało się w Jaworznie. Celem kursu było zapoznanie z najnowszymi osiągnięciami nauki o sporcie, teorii sportu, teorii treningu oraz praktycznymi doświadczeniami trenów klasy mistrzowskiej. Praktyczne zapoznanie osób uczestniczących w kursie z interpretacją wyników badań diagnostycznych sportowców, planowania obciążeń treningowych, żywienia sportowców oraz zapobiegania niedozwolonemu dopingowi w sporcie. Uczestnicy brali udział w praktycznych warsztatach z zakresu psychologii sportu, kierowania rozwojem umiejętności i kompetencji zawodnika. Z pewnością nabyta wiedza przyczyni się do uporządkowania i rozszerzenia wiedzy z zakresu diagnozowania, projektowania i kontroli treningu w przygotowaniu zawodnika w celu efektywnego uczestnictwa w walce sportowej na najwyższym poziomie.

Categories: Bez kategorii

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *